ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Θα θέλαμε να μας δηλώσετε τον βαθμό ικανοποίησής σας σημειώνοντας στα πεδία της επιλογή σας.

  1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την επικοινωνία / επαφή με το εργαστήριο;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  2. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ευγένεια / εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργαστηρίου;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  3. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τεχνική επάρκεια του προσωπικού του εργαστηρίου;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  4. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την παροχή πληροφόρησης από το εργαστήριο;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  5. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι το εργαστήριο Ατομικής δοσιμέτρησης είναι αξιόπιστος συνεργάτης;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  6. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  7. Το εργαστήριο χειρίζεται αποτελεσματικά παράπονα ή διάφορα θέματα που προκύπτουν στην συνεργασία μας;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  8. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τηρεί το εργαστήριο τις συμβατικές του υποχρεώσεις;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  9. Η έναρξη της ατομικής δοσιμέτρησης γίνεται απλά και άμεσα;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  10. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  11. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το κόστος των υπηρεσιών του εργαστηρίου;

  ΚαθόλουΕλάχισταΜέτριαΑρκετάΠάρα πολύ

  13. Θα συστήνατε το εργαστήριό μας σε συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, κ.λ.π;

  Ναιόχι

  Μετάβαση στο περιεχόμενο