espa banner

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Εργαστήριο Δοσιμέτρησης Προσωπικού της MEDIRAY, οραματίζεται και στοχεύει στην επίσημη και διεθνώς αποδεκτή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του, όσον αφορά τη μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων τεχνολογίας OSL. Στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του εργαστηρίου αποτελούν η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών μέτρησης του ατομικού ισοδύναμου δόσης, η ικανοποίηση των πελατών, η τήρηση των απαιτήσεων του ISO/IEC 17025 και η διατήρηση/βελτίωση της τεχνικής επάρκειας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Εργαστηρίου πιστεύει τόσο στην ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης, όσο και στη συνεχή βελτίωση τους και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου:

στην ανεξαρτησία της Διοίκησης και του προσωπικού του εργαστηρίου από οποιαδήποτε οικονομική, εμπορική ή άλλη πίεση ή επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του εργαστηρίου,

στην πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017 και τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια των μετρήσεων,

στην παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών, των εφαρμοζόμενων μεθόδων αλλά και της διαπίστευσης,

στην προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,

στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τόσο σε θέματα ατομικής δοσιμέτρησης όσο και στα θέματα ποιότητας,

στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, ώστε ο κάθε υπάλληλος να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχουν οι πράξεις του στη σωστή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας του εργαστηρίου (ISO 17025:2017),

στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, με την εφαρμογή συστηματικών εσωτερικών ελέγχων ποιότητας, καθώς και με την συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας,

στη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και την εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για την άρτια διεξαγωγή των μετρήσεων,

στην αποδοτική και συστηματική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, όπου αυτό απαιτείται,

στη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται το εργαστήριο,

στην τήρηση, την εποπτεία και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο πεδίο διαπίστευσης,

στην έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας του εργαστηρίου. Επίσης, δεσμεύεται για τη χρήση ορθών εργαστηριακών πρακτικών καθώς και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση του Εργαστηρίου διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο