ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για την έναρξη ή την διακοπή δοσιμέτρησης ενός εργαζομένου μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω φόρμες:

Αίτηση-Έναρξης-Ατομικής-Δοσιμέτρησης-Προσωπικού

Αίτηση-Διακοπής-Ατομικής-Δοσιμέτρησης-Προσωπικού

Αφού συμπληρώθουν τα αρχεία θα πρέπει να μας τα στείλετε στο [email protected]Μετάβαση στο περιεχόμενο